Lecidella anomaloides (A. Massal.) Hertel & H. Kilias

šálečka odlišná

Šálečka s nepatrnou stélkou a početnými černými apotecii, která se na řezu vyznačují tmavě hnědým excipulem a bezbarvým až hnědavým hypoteciem. Vyskytuje na kyselých až mírně vápníkem obohacených silikátech, často na vertikálních plochách od nížin do hor. V Evropě patří k roztroušeně se vyskytujícím druhům. Na našem území se aktuální výskyty koncentrují převážně na výchozy skalek v lesních porostech jižních Čech. V minulosti byl však uváděn z více různých lokalit v ČR.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecidellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 15, z toho ověřených 12. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024