Lecidella asema (Nyl.) Knoph & Hertel

šálečka

Druh připomínají běžnou šálečku L. carpathica, od které se liší ±granulózně-papilózním (neboli jemně bradavičnatým) povrchem stélky. Stélka L. asema reaguje s chlorovým vápnem © oranžově díky přítomnosti kyseliny thiophanové a zpravidla i dalších xanthonů. Na první pohled bývá diagnostická žlutavá barva stélky, která je však na stinnějších lokalitách klasicky šedobílá.

Lecidella asema je typickým lišejníkem bazičtějších silikátů podél mořského pobřeží. Rozšířena je však i ve vnitrozemí, kde roste v různých nadmořských výškách. V Evropě je hojná především v Atlantsko-mediteránní oblasti. V ČR patří k vzácným lišejníkům. Recentně byl druh nalezen pouze v Blanském a Slavkovské lese, a to na granulitu a hadci. V minulosti byl zaznamenán pouze na břidlicích u Mrákotína na Telčsku (Nádvorník 1961, jako Lecidea subincongrua).

Literatura: Nádvorník J. (1961): Příspěvky k lišejníkovému rodu Lecidea (Ach.) Th. Fr. v ČSSR. – Preslia 33: 308–314.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Lecidella

nejčastější synonyma:Lecidea distratula

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024