Lecidea albohyalina (Nyl.) Th. Fr.

šálečka

Taxon někdy řazený do rodu Biatora s. str. (Printzen 2014), který se svou ekologií spíše podobá některým zástupcům rodu Lecania, konkrétně druhu Lecania cyrtellina. Jedná se o lesní lišejník rostoucí od nížin až do hor. Bývá nacházen zejména v prosvětlených lužních a suťových lesích. Upřednostňuje hladkou, méně kyselou až subneutrální borku mladších i starších dřevin, zejména buků a jasanů. Kvůli časté absenci plodnic, snadnému přehlédnutí a nesnadnému určování je rozšíření tohoto taxonu u nás stále nedostatečně známé a druh může být ve skutečnosti hojnější. Recentní nálezy pocházejí z Novohradských hor, Šumavy, Břeclavska a Moravského krasu.

Literatura: Printzen C. (2014): A molecular phylogeny of the lichen genus Biatora including some morphologically similar species. – Lichenologist 46: 441–453.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae Lecidea

nejčastější synonyma:Biatora albohyalina
ohrožení:EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 22, z toho ověřených 21. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023