Lecidea confluens (Weber) Ach.

šálečka splývající

Poměrně nápadný, převážně horský druh šálečky tvořící rozsáhlé šedé povlaky i o několika decimetrech v průměru a na nich rozeseté skupinky poměrně velikých, často složených, resp. hustě nahloučených apotecií, dosahujících až několika milimetrů v průměru. Obvyklým stanovištěm jsou otevřené silikátové balvanité sutě a nízké skalní výchozy. Vyskytuje se i na kyselých vulkanitech. Preferuje vlhčí mikrostanoviště s déle trvající sněhovou pokrývkou (Nimis et al. 2018). Z naší republiky je znám zejména z vyšších pohraničních pohoří, ale na vhodných místech sestupuje i níže; vyskytuje se např. v Brdech či v Českém středohoří.

Literatura: Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae LecideaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 23, z toho ověřených 13. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024