Lecidea praenubila Nyl.

šálečka

Lišejník s tmavě kaštanově hnědou, lesklou areolkovitou stélkou, tvořenou světle lemovanými šupinkami na tmavém prothallu. Podobá se zástupcům z komplexu L. atrobrunnea, ale i vzdáleně příbuzným lišejníkům, např. druhu Immersaria athroocarpa. Od L. praenubila bývá někdy odlišována šálečka L. paupercula (Hertel 1995, Nimis et al. 2018), která se liší pouze intenzivněji pigmentovaným hypotéciem. Většina soudobých zdrojů však tyto dvě entity spojuje dohromady. Od nejvíce podobného, široce pojatého taxonu L. atrobrunnea se L. praenubila odlišuje především většími a širšími askosporami. Jako pomocné kritérium lze využít také chemii, a to přítomnost stiktové kyseliny, která se však vzácněji může vyskytovat také u komplexu L. atrobrunnea.

Ve střední Evropě se jedná o méně častý druh arkto-alpinského s těžištěm výskytu v horských oblastech a severní Fennoskandii. V Alpách je zřejmě vzácnější a např. z Rakouska nebyl výskyt taxonu L. praenubila s. str. vůbec potvrzený (Nimis et al. 2018). Identita dvou našich historicky publikovaných údajů není vyjasněná. Nicméně je téměř jisté, že v nižších polohách, tj. na znělcích poblíž Mostu (Servít & Klement 1933, jako L. aeneola), se bude jednat o záměnu. Jediný věrohodný údaj tak pochází z Velké kotliny v Jeseníkách (Suza 1928, jako L. paupercula), kde však během novodobého výzkumu lišejník nebyl potvrzen.

Literatura: Suza J. (1928): Zajímavé nálezy lišejníků v Československu. – Časopis Moravské zemského musea 25: 283–287. Servít M. & Klement O. (1933): Flechten aus der Čechoslovakei. III. Nordwestböhmen. – Věstník Královské české společnosti nauk 1932/13: 1–37. Hertel H. (1995): Schlüssel für die Arten der Flechtenfamilie Lecideaceae in Europa. – Bibliotheca Lichenologica 58: 137–180. Hertel H. & Leuckert C. (2008): Lecidea atrobrunnea in Europe and adjacent parts of Asia and Africa. – Sauteria 15: 215–238. Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae Lecidea



Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024