Lecidea promixta Nyl.

šálečka

Tento málo známý lišejník vytváří drobná, obvykle výrazně méně než 1 mm velká, na bázi zaškrcená černá apotecia s mírně vystupujícím vytrvalým okrajem. Terč disků je při náležitém zvětšení na povrchu drsný, podobně, i když v menší míře, jako u vzácného horského taxonu L. haerjedalica. Ten se liší přítomností purpurového pigmentu v hypoteciu, ale i jiným tvarem askospor. Pod mikroskopem je u těchto dvou taxonů na řezu vidět výrazně tmavě ohraničené, nestejně široké epihymenium, v němž jsou nerovnoměrně vrstvené granulky pigmentu mezi tmavými a ztlustlými konci parafýz (viz Hertel 2009). Askospory jsou u L. promixta úzce podlouhle elipsoidní a stélka bývá dosti redukovaná, téměř chybějící (Hertel 1995, 2009, Arup 2004).

Lecidea promixta je oceánicky laděný, spíše nížinný druh kyselých křemitých hornin s většinou zaznamenaných lokalit ze severního Německa, jižní části Britských ostrovů a z jižního Švédska (Hertel 1995, Westberg et al. 2021). Vzhledem ke své známé ekologii a rozšíření není vyloučené, že jediný historický publikovaný údaj od nás z Kotle v Krkonoších (Eitner 1901) bude patřit jinému druhu šálečky. Recentně byl od nás tento lišejník dokumentován z přibližně deseti lokalit od nížin do hor. Protože se jedná o částečně pionýrský druh, může být jeho výskyt u nás podhodnocený. V terénu může být snadno zaměnitelný např. za běžné lišejníky Porpidia crustulata či Micarea erratica (Arup 2004).

Literatura: Eitner E. (1901): II. Nachtrag zur schlesischen Flechtenflora. – Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, Abt. Zool.-Bot., Breslau, 78: 5–27. Hertel H. (1995): Schlüssel für die Arten der Flechtenfamilie Lecideaceae in Europa. – Bibliotheca Lichenologica 58: 137–180. Arup U. (2004): Three overlooked Lecidea species in Sweden. – Symbolae Botanicae Upsalienses 34: 39–48. Hertel H. (2009): A new key to cryptothalline species of the genus Lecidea (Lecanorales). ‒ Bibliotheca Lichenologica 99: 185‒204. Westberg M., Moberg R., Myrdal M., Nordin A. & Ekman S. (2021): Santesson’s Chec­klist of Fennoscandian Lichen-Forming and Lichenicolous Fungi. ‒ Uppsala University: Museum of Evolution.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae LecideaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 11, z toho ověřených 10. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024