Lecidea sarcogynoides Körb.

šálečka sarkogynová

Šálečka se zanořenou stélkou a poměrně velkými apotecii (často většími než 2 mm) se zvlněným až výrazně pokrouceným okrajem. Může tak připomínat zástupce rodu Sarcogyne, od něhož je odvozen její druhový název. Mikroskopicky se druh vyznačuje nápadně červenofialovým hyméniem, které je intenzivněji zabarvené po působení KOH.

Jedná se o subkosmopolitně rozšířený, mediteránně laděný druh šálečky. Roste na suchých, výslunných a exponovaných silikátových skalkách bohatých na minerály. U nás je rozšířený v nižších a středních polohách. Spolehlivé doklady z ČR pochází pouze z jižní Moravy a středního Povltaví. Historické údaje zmíněné v katalogu lišejníků ČR (Vězda & Liška 1999) a vztahující se k vyšším polohám, např. ze Šumavy, jsou sporné. V minulosti mohl být druh také zaměňován za nepříbuzný lišejník Adelolecia pilati, který obsahuje rovněž fialové pigmenty v apoteciích, zřetelné však teprve po působení KOH.

Literatura: Hertel H. (2009): A new key to cryptothalline species of the genus Lecidea (Lecanorales). ‒ Bibliotheca Lichenologica 99: 185‒204.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae LecideaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 18, z toho ověřených 14. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024