Lecidea silacea Ach.

šálečka rezavá

Velmi charakteristický a dekorativní druh šálečky s výrazně tmavě oranžovou až rezavě hnědou stélkou, dle Suzy (1947) odstínu benátské červené. Tvoří černá, relativně velká apotécia, obvykle přesahující 1 mm (potenciálně zaměnitelné druhy Rhizocarpon oederi a Tremolecia atrata mají apotécia výrazně menší).

Roste především na kyselých silikátových horninách bohatých na železo. Nejvíce českých nálezů pochází ze stanovišť ovlivněných dřívější důlní činností, jakými jsou haldy, odvaly, výsypky, vchody do štol apod. Díky své specifické ekologii se jedná o poměrně vzácný, převážně horský druh, který navíc nebývá běžnou součástí společenstev tzv. ferrofilních lišejníků. Lišejník je známý pouze ze severní polokoule s nejvyšším počtem lokalit v horských oblastech Evropy a překvapivě nízkým počtem nálezů v Severní Americe a Asii (Hertel 2006). V České republice byla šálečka rezavá zaznamenána v Krušných horách, Krkonoších, Jeseníkách, středním Povltaví, na Šumavě a Českomoravské vrchovině, kde její výskyt podrobně mapoval Jindřich Suza (Suza 1947) společně s jinými ferrofilními lišejníky. V této oblasti došlo k úbytku lokalit. Lišejník je aktuálně ohrožený rekultivačními zásahy a spontánním zarůstáním lokalit.

Literatura: Suza J. (1947): O výskytu ferrofilních lišejníků na západní Moravě. – Věstník Královské české společnosti nauk, cl. II, Praha, 1946/15: 1–30. Hertel H. (2006): World distribution of species of Lecidea (Lecanorales) occurring in Central Europe. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. [eds], Central European lichens – diversity and threat, p. 19–73, Mycotaxon Ltd., Ithaca.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae LecideaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 22, z toho ověřených 14. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024