Lecidea speirodes Nyl.

šálečka

Vápnomilný lišejník obohacených silikátových skal ve vysokých horách, který od nás zatím nebyl publikován, jen byl zahrnut ve výzkumné zprávě. Dosud byl udávaný pouze z alpinských poloh střední a jihozápadní Evropy (Hertel 2006). Jeho výskyt v ČR bude potřeba ještě ověřit.

Literatura: Hertel H. (1995): Schlüssel für die Arten der Flechtenfamilie Lecideaceae in Europa. – Bibliotheca Lichenologica 58: 137–180. Hertel H. (2006): World distribution of species of Lecidea (Lecanorales) occurring in Central Europe. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. [eds], Central European lichens – diversity and threat, p. 19–73, Mycotaxon Ltd., Ithaca.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae LecideaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024