Lecidea sphaerella Hedl.

šálečka kulatá

Korovitý epifytický druh s podobnou ekologií a vzezřením jako Biatora helvola, od kterého se odlišuje absencí sekundárních metabolitů a mikroskopicky, např. stavbou excipula. Lišejník byl od nás recentně dokladován z hladké borky listnáčů v lesních údolích a z vlhčích lesů přirozeného charakteru. Ekologie a rozšíření toho druhu jsou však zatím poměrně málo známé. Většina údajů od nás pochází ze Šumavy a dále byl dokladován pouze z Krušných hor.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae LecideaČervený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 19, z toho ověřených 19. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024