Lecidea strasseri Zahlbr.

šálečka

Jedná se o poměrně nápadný korovitý lišejník, blízký vysokohorskému druhu Lecidea berengeriana, s kterým je často synonymizován (netýkalo se však nikdy České republiky). Lecidea strasseri je nicméně spíše lesním druhem nižších a středních poloh a oblastí s přítomností vápnitých substrátů. Obvykle je nacházen na mechatých bázích stromů, typicky dubů, případně i na detritu, humusu a mechorostech, vyrůstajících na zemi či vápnitých skalách. Jediný náš údaj *L. berengeriana, vydaný v exsikátu A. Vězdy (Vězda 1989), bude kvůli své ekologii pravděpodobně náležet druhu *L. strasseri. Lišejník byl u nás objeven u Šumperka (Paul 1906), a to krátce po jeho popisu z Rakouska. Recentní údaje pocházejí taktéž z Moravy, a sice z oblasti Vsetínských vrchů a Moravského krasu. Rozšíření této šálečky u nás je však nedostatečně známé a lze očekávat objevování dalších lokalit. Nedávno byl lišejník podrobně morfologicky popsán na základě materiálu z Fennoskandie a diskutován z pohledu ekologie a celkového rozšíření (Svensson et al. 2020).

Literatura: Paul J. (1906): Zur Flechtenflora von Mähren und Oester. Schlesien. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 44: 80–90. Svensson M., Vicente R. & Westberg M. (2020): Additions to the lichen flora of Fennoscandia IV. – Graphis Scripta 32: 52–62. Vězda A. (1989): Lichenes selecti exsiccati, editi ab Instituto botanico Academiae Scientiarum Čechoslovacae, Průhonice prope Pragam. Fasc. XCIII (no. 2301−2325). − Brno.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae LecideaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024