Lecidea sudetica Körb.

šálečka sudetská

Nedostatečně známý zástupce rodu Lecidea s. str. a jakýsi přechodový typ mezi komplexy L. lapicida a L. atrobrunnea, blížící se více první zmíněné skupině. Stélka obsahuje norstiktovou kyselinu a dřeň je amyloidní (Hertel 1995). Parafrázujeme-li volně původní popis (Körber 1855), tak tento druh tvoří tlustou stélku z konvexních, ne vždy oddělených areol, šedavě červenohnědé barvy na černém prothallu. Hertel (1995) však do synonymiky L. sudetica přidal další Körberem popsaný taxon L. alboflava (z bazaltů Malé Sněžné jámy) se světle zbarvenou stélkou (Körber 1865). Od L. lactea, resp. komplexu L. lapicida, se L. sudetica liší především několik µm silnou, bezbarvou amorfní epinekrální vrstvou na povrchu stélky, zatímco u taxonů z agregátu L. atrobrunnea dosahuje tato vrstva několika desítek µm (Hertel 1995).

Šálečka sudetská byla původně popsána ze svorového balvanu ze Sněžky (Körber 1855). Kromě Krkonoš je udávána rovněž z Alp, Karpat a Finska a Karélie (Hertel 2006). U nás je nicméně málo známým, recentně nerozpoznávaným taxonem.

Literatura: Körber G.W. (1855): Systema Lichenum Germaniae. Die Flechten Deutschlands (insbesondere Schlesiens), mikroskopisch geprüft, kritisch gesichtet, charakteristisch beschrieben und systematisch geordnet. – Trewendt & Granier, Breslau. Körber G.W. (1865): Parerga Lichenologica: Ergänzungen zum Systema lichenum Germaniae. – E. Trewendt, Breslau. Hertel H. (1995): Schlüssel für die Arten der Flechtenfamilie Lecideaceae in Europa. – Bibliotheca Lichenologica 58: 137–180. Hertel H. (2006): World distribution of species of Lecidea (Lecanorales) occurring in Central Europe. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. [eds], Central European lichens – diversity and threat, p. 19–73, Mycotaxon Ltd., Ithaca.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae Lecidea

nejčastější synonyma:Lecidea alboflava

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024