Lecidea tessellata Flörke

šálečka

Poměrně nápadný druh korovitého lišejníku s šedobílou, pravidelně jemně areolkovitou, až 5 mm silnou stélkou, která obsahuje jako hlavní sekundární metabolit kyselinu konfluentovou. Mikroskopicky jsou pak charakteristické tlustostěnné askospory a světle zbarvené hypotecium.

Lišejník roste na různých typech silikátových skal, zejména na minerálně bohatých, metamorfovaných a vulkanických podkladech. V mládí jeho stélky často parazitují na zástupcích široce pojatého rodu Aspicilia. V České republice patří k méně častým druhům. Bývá nacházen především na xerotermních stanovištích nižších a středních poloh, nejčastěji na bazičtějších typech přirozených vyvřelých skal. V Evropě je ale uváděn i z vysokých nadmořských výšek (např. Nimis et al. 2018).

Na vápnitých substrátech v horách bývá odlišována varieta caesia, která se od té nominátní liší zejména modravým tónem stélky. Tento taxon u nás nebyl zatím nalezen.

Literatura: Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae LecideaČervený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 31, z toho ověřených 31. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024