Lecidea turficola (Hellb.) Th. Fr.

šálečka

Málo známý zástupce rodu Lecidea v jeho širokém pojetí s nejasným fylogenetickým postavením. Celkově však připomíná terikolní druh Lecidoma demissum. Vytváří necelý 1 mm velká, červenohnědá až tmavě hnědá apotécia, posazená na šedohnědé až šedé, šupinkovitě-bradavičnaté stélce. Excipulum i hypotécium jsou na řezu bledé (Magnusson 1952, Foucard 2001).

Roste na obnažené rašelině, odumírajících mechorostech, humusu, tlejícím dřevu a bázích stromů v horských polohách. Nejvíce lokalit pochází z Fennoskandie (Westberg et al. 2021). Výskyt ve střední Evropě je prakticky neznámý a lišejník není uváděný dokonce ani z Alp. Nádvorník (1961) udává druh z Vysokých Tater nad horní hranicí lesa. Z území ČR je znám poměrně krátce ze Šumavy a Brd, kde obsazuje převážně reliktní typy stanovišť, jakými jsou okolí sutí s borovicí či klimaxové smrčiny.

Literatura: Magnusson A.H. (1952): Key to species of Lecidea in Scandinavia and Finland. II. Non-saxicolous species. – Svensk Botanisk Tidskrift 46: 313–323. Nádvorník J. (1961): Příspěvky k lišejníkovému rodu Lecidea (Ach.) Th.Fr. v ČSSR. – Preslia 33: 308–314. Foucard T. (2001): Svenska Skorplavar. ‒ Interpublishing, Stockholm. Westberg M., Moberg R., Myrdal M., Nordin A. & Ekman S. (2021): Santesson’s Chec­klist of Fennoscandian Lichen-Forming and Lichenicolous Fungi. ‒ Uppsala University: Museum of Evolution.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae LecideaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024