Lecidea turgidula Fr.

šálečka

Lecidea turgidula je dobře poznatelný druh díky svým tmavým, obvykle konvexním apoteciím, která často bývají modravě ojíněná. Diagnostická je pak přítomnost plakodiolové kyseliny ve stélce. Neojíněné formy mohou díky mizejícímu okraji připomínat zástupce rodu Micarea, které ale mají drobného řasového partnera, tzv. mikareoidní řasu. Na řezu plodnicemi bývá pozorovatelný nápadný modrozelený pigment a rovněž v KOH rozpustné granulky v epihymeniu a excipulu, které se u rodu Micarea netvoří. Blízký příbuzný druh L. leprarioides se zřetelně odlišuje sorediosní stélkou, která však může být vzácně zanořená. Podobné mohou být i některé tmavší formy taxonu Lecanora sarcopidoides. Oba zmíněné lišejníky lze od L. turgidula spolehlivě odlišit chemicky, obsahují totiž pseudoplakodiolovou kyselinu jako hlavní metabolit.

Tato šálečka je charakteristický prvek severského boreálního lesa. U nás se vyskytuje převážně na tvrdém dřevu jehličnanů, zejména souší, pahýlů a pařezů v přirozených i kulturních lesích, vzácněji se vyskytuje i na borce. Druh má podobné rozšíření jako jeho blízký příbuzný L. leprarioides. České lokality pocházejí z vyšších pohraničních pohoří s největší koncentrací na Šumavě.

Literatura: Tønsberg T. (1992): The sorediate and isidiate, corticolous, crustose lichens in Norway. – Sommerfeltia 14: 1–331.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae LecideaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 32, z toho ověřených 31. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024