Lecidea variegatula Nyl.

šálečka proměnlivá

Drobný pionýrský saxikolní druh s výraznou stélkou, sestávající se z šedých až šedohnědých, téměř šupinkovitých, tzv. subpeltátních areolek (štítkovitých, na okraji částečně odstávajících) a četných černých apotecií. Potenciálně může být zaměněn za miniaturní formy L. fuscoatra, která je však snadno odlišitelná C+ červenou reakcí stélky. V rámci rodu Lecidea s. str. jsou u L. variegatula výjimečné rovněž velmi drobné askospory (maximálně 7 µm dlouhé).

Jedná se o lišejník silikátových skalních substrátů. Porůstá nízko vyčnívající, polozanořené či volně ležící menší kameny. U nás se vyskytuje vesměs v otevřené kulturní krajině na antropicky ovlivněných stanovištích, jakými jsou např. drobné snosy z polí, kameny v pískovnách a náspy podél komunikací. Zřejmě se vyhýbá více eutrofizovaným lokalitám ruderálního charakteru. Na druhou stranu toleruje i extrémně kyselá a toxická stanoviště typu odkališť u elektráren (Palice & Soldán 2004). Přirozeně roste např. na náplavech vodních toků. Lišejník má zajímavé celkové rozšíření s nejvyšší koncentrací výskytů ve střední Evropě a absencí např. na Britských ostrovech či v Mediteránu. Mimo Evropu byl zaznamenán pouze v Patagonii (Hertel 2006). Zcela recentně byl objeven také v jižní Skandinávii (Westberg et al. 2021). V ČR se jedná o vzácně nacházený, možná přehlížený druh, vyskytující se roztroušeně od nížin až do nižších horských poloh.

Literatura: Hertel H. (1995): Schlüssel für die Arten der Flechtenfamilie Lecideaceae in Europa. – Bibliotheca Lichenologica 58: 137–180. Palice Z. & Soldán Z. (2004): Lichen and bryophyte species diversity on toxic substrates in the abandoned sedimentation basins of Chvaletice and Bukovina. – In: Kovář P. (ed.), Natural recovery of human-made deposits in landscape (biotic interactions and ore/ash-slag artificial ecosystems), p. 200–221, Academia, Praha. Hertel H. (2006): World distribution of species of Lecidea (Lecanorales) occurring in Central Europe. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. [eds], Central European lichens – diversity and threat, p. 19–73, Mycotaxon Ltd., Ithaca. Westberg M., Moberg R., Myrdal M., Nordin A. & Ekman S. (2021): Santesson’s Chec­klist of Fennoscandian Lichen-Forming and Lichenicolous Fungi. ‒ Uppsala University: Museum of Evolution.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae LecideaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 14, z toho ověřených 10. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024