Lecidoma demissum (Rutstr.) Gotth. Schneid. & Hertel

šálečka přilíplá

Arkto-alpinský, terikolní druh holé, kyselé, často kamenité půdy se sporou vegetací, obvykle na místech s dlouho trvající sněhovou pokrývkou. Tvoří nápadné stélky pokryté množstvím hnědých biatorinních apotecií. Od nás je historicky uváděný zejména ze subalpínského pásma Krkonoš, ale také z míst přirozeného bezlesí Hrubého Jeseníku, Králického Sněžníku a Šumavy. Dosud se vyskytuje relativně často na vhodných biotopech nejvyšších poloh Krkonoš. Zajímavé jsou recentní nálezy tohoto „chladnomilného“ druhu z nižších horských a středních poloh Krušných hor, Slavkovského lesa a Šumavy na místech ovlivněných lidskou činností (kamenné zídky, výsypky, lomy).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae LecidomaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 25, z toho ověřených 10. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024