Lecidella patavina (A. Massal.) Knoph & Leuckert

šálečka

Lišejník podobný běžné šálečce L. stigmatea, od které se liší zpravidla silnější světlou stélkou, velkými apotecii a tzv. insperzním hymeniem, tzn. obsahující početné granulky a olejové kapénky. Roste na různých typech vápnitých skal a preferuje eutrofizovaná místa, např. vrcholky skal, kde se zdržují ptáci. Jedná se převážně o horský druh, který je ve střední Evropě hojný např. ve vyšších polohách Alp. V ČR je naopak velmi vzácný a jediný recentní údaj pochází z řopíku na Studniční hoře v Krkonoších. V minulosti byl publikován z Velké kotliny v Hrubém Jeseníku (Vězda 1961).

Literatura: Vězda A. (1961): Třetí příspěvek k rozšíření lišejníků v Jeseníku. – Přírodovědný časopis slezský 22: 447–458.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecidellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024