Lecidella pulveracea (Schaer.) P. Syd.

šálečka

Málo známá šálečka s hrubě granulózní, žlutobílou až žlutošedou stélkou, na které se tvoří blastidie a apotecia. Stélka obsahuje xanthony (C+ oranžově). Roste nejčastěji na opracovaném dřevě, vzácněji také na borce listnatých stromů. Preferuje eutrofizovaná místa (např. v okolí farem). V Evropě je zřejmě vzácným lišejníkem. Asi nejvíce lokalit je známých z Alp (viz např. Nimis et al. 2018). V minulosti byl z území ČR tento druh několikrát uváděn (viz katalog Vězda & Liška 1999), avšak vzhledem k obtížné taxonomické situaci v rámci vegetativně se množících zástupců rodu Lecidella vyžadují tyto údaje revizi. Recentní nálezy chybějí.

Literatura: Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634. Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (2013): Die Flechten Deutschlands. – Ulmer, Stuttgart.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecidellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024