Lecidella scabra (Taylor) Hertel & Leuckert

šálečka lysá

Poměrně variabilní a zpravidla plodný lišejník, charakteristický žlutavými, ohraničenými až splývající sorály na světle šedé stélce. Hlavními sekundárními metabolity jsou xanthony (především arthothelin) a většinou je přítomný i atranorin.

Lecidella scabra je primárně saxikolním druhem bazických silikátů. Často se objevuje také na hadcích. Nezřídka bývá nacházena i na borce stromů, případně dřevě, a to zpravidla na prašných místech. Zde může být problematické odlišení od L. flavosorediata. V Evropě patří k široce rozšířeným, ale roztroušeně se vyskytujícím lišejníkům. Podobná je situace i na našem území, kde roste v nižších a středních polohách.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecidellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 61, z toho ověřených 61. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024