Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert

šálečka tečkovaná

Šálečka s tenkou či zanořenou stélkou, bezbarvým až světlým hypoteciem a nepigmentovaným vnitřním excipulem. Patří k pionýrským saxikolním lišejníkům vápnitých a bazických substrátů. Roste jak na přirozených, tak na antropogenních stanovištích. V Evropě se vyskytuje hojně po celém kontinentu. Na našem území je též běžným druhem od nížin do hor.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecidellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 268, z toho ověřených 165. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024