Lecidella subviridis Tønsberg

šálečka zelená

Zástupce se sorediozní, žlutavou stélkou, která obsahuje atranorin a xanthony (K+ žlutě, C+ oranžově). Plodnice se tvoří jen vzácně. Podobnými druhy jsou např. L. albida a L. flavosorediata, případně i Lecanora expallens. K jejich determinaci je však nutné využít TLC.

Lecidella subviridis je epifytem kyselejší borky. Vyskytuje se na listnáčích i jehličnanech v lesích i ve volné krajině. Upřednostňuje klimaticky vlhká stanoviště. V Evropě je rozšířena především v horách mírného pásu a v severní části kontinentu. Obecně ale patří k řídce uváděným lišejníkům. V ČR se vyskytuje v horských oblastech se zachovalými lesy, kde je nejčastěji k zastižení ve starších porostech s převahou buku. Doposud byla nalezena na Šumavě, v Českém lese, Novohradských horách a v Beskydech.

Literatura: Tønsberg T. (1992): The sorediate and isidiate, corticolous, crustose lichens in Norway. – Sommerfeltia 14: 1–331.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecidellaČervený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 38, z toho ověřených 36. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024