Leprocaulon quisquiliare (Leers) M. Choisy

prachotřenka maličká

Lišejník typický pro různé typy silikátových skal, od kyselých hornin (např. žula) až po bazické (diabas, bazalt, hadec). Mimo to roste poměrně často i na bázích dubů a na půdě. Vyhledává mírně zastíněné biotopy se stabilnějším mikroklimatem. V ČR výrazně preferuje údolí řek v teplejších oblastech. Jeho rozšíření u nás má spíše lokální charakter, avšak na vhodných stanovištích může být velmi hojný. V Evropě se jedná o široce rozšířený a relativně běžný druh.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Leprocaulales Leprocaulaceae Leprocaulon

nejčastější synonyma:Leprocaulon microscopicum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 148, z toho ověřených 123. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024