Coenogonium luteum (Dicks.) Kalb & Lücking

kryptovka žlutá

Poměrně nápadný lišejník díky svým žlutým apotéciím. Roste na listnatých dřevinách, obzvláště na jejich mechatých kmenech. Mimo ČR jsou známy i výskyty na mechatých skalách nebo půdě. V celé střední Evropě se jedná o vzácný druh vázaný na zachovalé lesní porosty ve srážkově bohatších oblastech. Je citlivý k acidifikaci substrátů, znečištění ovzduší a náročný na strukturu lesa (vlhké mikroklima, dostatek světla, starší stromy). Lze ho tedy považovat za dobrý indikátor zachovalých stanovišť s vysokou rozmanitostí epifytů. V ČR byl tento druh uváděn jako vyhynulý – jeho poslední údaje pochází z období ještě před druhou světovou válkou. Až v posledních letech bylo objeveno pár lokalit na Šumavě.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Coenogoniaceae Coenogonium

nejčastější synonyma:Dimerella lutea

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024