Coenogonium pineti (Schrad. ex Ach.) Lücking & Lumbsch

kryptovka borová

Jeden z nejběžnějších mikrolišejníků v ČR vůbec s širokou ekologickou valencí. Roste na borce jehličnatých i listnatých dřevin, ale častý je také na dřevu v různém stupni rozkladu. Objevuje se i na kyselém humusu, mechorostech nebo choroších. Jedná se o stínomilný a acidofilní druh, proto patří k dominantním druhům na bázích stromů v hospodářských lesích. Je velmi tolerantní k znečištění ovzduší a intenzivnímu lesnímu hospodaření. Rozšířen je po celém území ČR i na většině území Evropy. Jeho areál zaujímá primárně severní polokouli.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Coenogoniaceae Coenogonium

nejčastější synonyma:Dimerella pineti

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2556, z toho ověřených 1514. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024