Leptorhaphis atomaria (Ach.) Szat.

Fakultativně lichenizovaný druh tvořící bělavou stélku a drobná peritécia. Roste ve společenstvech nitrofilních lišejníků na listnatých stromech s vyšším pH borky (např. jasanech a topolech). V Evropě je široce rozšířený. Z našeho území existují recentní údaje ze Soutoku, Českého ráje, Rokycanska a Sokolovska. Zřejmě je tento druh ale častější a bývá přehlížen.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Dothideomycetes incertae sedis Dothideomycetes Naetrocymbaceae LeptorhaphisČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024