Lithothelium phaeosporum (R.C. Harris) Aptroot

Lišejník se světle šedozelenou, převážně zanořenou stélkou a černými peritécii. Makroskopicky se velmi podobá druhu Acrocordia gemmata s velmi odlišnou anatomií. Dále je možná záměna i s nelicheni­zovanou houbou Requienella fraxini, která se liší peritécii se zobákovitým výčnělkem kolem ostiola.

Lithothelium phaeosporum se vyskytuje na hrubé borce listnáčů (často na jasanu) v nížinných lesích s vlhkým mesoklimatem (např. suťové a lužní lesy). V Evropě byl zatím publikován pouze z několika zemí. Z ČR je udáván ze soutoku Moravy a Dyje a nově je znám také z Křivoklátska (údolí Úpořského potoka).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Pyrenulales Pyrenulaceae LithotheliumČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024