Lithothelium septemseptatum (R.C. Harris) Aptroot

Nenápadný lišejník se zanořenou stélkou a velkými černými peritécii. Vyznačuje se melanizovanými, pěti až sedmi-septátními, tlustostěnnými sporami s okrouhlými buněčnými luminy. Asociované trentepohlioidní řasy ve stélce jsou pozorovatelné až na průřezu kůry hostitelského stromu. Díky tomu je tento druh lichenizovaný, ale zdánlivě připomíná nelichenizovanou houbu. Je možná záměna s druhem Requienella seminuda, který má velmi podobné, avšak pouze pěti-septátní spory, nelichenizovanou stélku a peritécia s výrazným zobákovitým výčnělkem kolem ostiola.

Vyskytuje se na hrubé borce listnáčů (duby, jasany, lípy) v lesích s vlhkým mesoklimatem (např. suťové a lužní lesy). V Evropě je udáván především z nížin a pahorkatin, ve střední Evropě je vzácný. Z ČR je tento druh znám pouze z Křivoklátska (údolí Úpořského potoka).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Pyrenulales Pyrenulaceae LithotheliumČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024