Pyrenula coryli A. Massal.

jadernička

Nelichenizovaná či jen slabě lichenizovaná jadernička s charakteristicky do stran odstávajícím involukrelem a drobnějšími peritecii i askosporami (10–17 × 4–6 µm). V terénu připomíná spíše zástupce rodu Arthopyrenia s. l. Druh je uváděn především z hladké borky lísek, zřídka ale také jeřábů a jiných listnáčů. V Evropě patří k vzácným, subatlantsky laděným druhům temperátně-boreálního rozšíření (Wirth et al. 2013). Svým výskytem však zasahuje až do nejsevernějších oblastí Fennoskandie (Westberg et al. 2021). Z ČR pochází několik údajů z nižších poloh z první poloviny 20. století, především od Jindřicha Suzy (viz katalog Vězda & Liška 1999). Recentně byl zaznamenán poblíž našeho území – v karu Malé sněžné jámy na polské straně Krkonoš (Kossowska et al. 2018).

Literatura: Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (2013): Die Flechten Deutschlands. – Ulmer, Stuttgart. Kossowska M., Fałtynowicz W., Dimos-Zych M., Fałtynowicz H., Patejuk K., Piegdoń A., Buksakowska M. & Jarema P. (2018): Additions to the lichen biota of the Sudety Mountains. I. Records from the Karkonosze Mountains. – Acta Mycologica 53: 1113 [9 p.]. Westberg M., Moberg R., Myrdal M., Nordin A. & Ekman S. (2021): Santesson’s chec­klist of Fennoscandian lichen-forming and lichenicolous fungi. – Uppsala University: Museum of Evolution.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Pyrenulales Pyrenulaceae PyrenulaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024