Lobothallia radiosa (Hoffm.) Hafellner

misnička paprsčitá

Misnička paprsčitá je charakteristickým druhem osluněných vápenců. Může růst ale i na dalších typech skalních substrátů bohatých na vápník, a to včetně těch antropogenních. V Evropě se jedná o široce rozšířený druh od nížin do horských oblastí. V ČR je hojná pouze lokálně v oblastech s výskytem bazických hornin. V řadě regionů naopak zcela chybí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Megasporaceae Lobothallia


ohrožení:LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 157, z toho ověřených 79. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023