Lobothallia recedens (Taylor) A. Nordin, Savić & Tibell

misnička odstálá

Drobnější zástupce rodu s korovitou stélkou, obvykle bohatě pokrytou apotécii. Z našeho území je tento druh známý z poměrně velkého množství historických údajů (viz katalog Vězda & Liška 1999). Nejstarší z nich se vztahuje ke jménu Aspicilia bohemica, taxonu popsanému z bývalé tvrze Travná (Kellerberg) od Kutné hory (Koerber 1855), který byl později synonymizován s L. recedens. Lišejník porůstá obvykle periodicky zvlhčované silikátové skály a balvany. V Evropě je uváděn z různých oblastí od Mediteránu až po boreální zónu. Jediný recentní publikovaný údaj z ČR pochází z Pošumaví z oplachovaných balvanů na břehu říčky Blanice (Vondrák & Palice 2004). Jeho rozšíření u nás je v současnosti nedostatečně známé. Oproti minulosti však lišejník zjevně ustoupil i když lokálně může být přehlížený.

Literatura: Koerber G.W. [Körber G.W.] (1855): Systema Lichenum Germaniae. Die Flechten Deutschlands (insbesondere Schlesiens), mikroskopisch geprüft, kritisch gesichtet, charakteristisch beschrieben und systematisch geordnet. – Trewendt & Granier, Breslau. Vondrák J. & Palice Z. (2004): Lichenologicky významná lokalita Zábrdská skála v prachatickém Předšumaví. – Bryonora 33: 22–26.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Megasporaceae Lobothallia

nejčastější synonyma:Aspicilia bohemica, Aspicilia recedens

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024