Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco & al.

terčovka hnědavá

Běžný epifytický lišejník charakteristický přítomností zploštělých (lopatkovitých) izidií. Vyskytuje se ve většině Evropy. Jedná se o druh se širokou ekologickou valencí a je poměrně tolerantní k eutrofizaci prostředí. Najdeme ho na listnatých i jehličnatých stromech od nížin do hor, a to jak v lesích, tak v otevřené krajině. Obzvláště častý je na tenkých větvičkách. Ojediněle se může vyskytovat i na dřevě a skalách. V České republice se jedná o hojný druh na většině území.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Melanohalea

nejčastější synonyma:Melanelia exasperatula
ohrožení:LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 509, z toho ověřených 427. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023