Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco & al.

terčovka bradavkatá

Vzácnější druh terčovky typický přítomností nízkých kuželovitých bradavek na povrchu stélky, a to včetně okrajů apotecií. Rozšířena je ve většině Evropy, od Skandinávie po Středomoří. Roste na borce řady druhů listnatých stromů a keřů, převážně na větvích, jak v lesích, tak v otevřené krajině. Dříve se vyskytovala v ČR roztroušeně po celém území. Vzhledem k citlivosti ke znečištění ovzduší v druhé polovině 20. století značně ustoupila, ale v posledních desetiletích se vrací a je již známa z řady lokalit především v jižní a západní části ČR.

Recentně byla ze Španělska na základě molekulárních dat popsána morfologicky neodlišitelná M. davidii. Výskyt u nás není zcela vyloučen, ale je málo pravděpodobný.

Literatura: Leavitt S. D., Esslinger T. L., Divakar P. K., Crespo A. & Lumbsch H. T. (2016): Hidden diversity before our eyes: Delimiting and describing cryptic lichen-forming fungal species in camouflage lichens (Parmeliaceae, Ascomycota). – Fungal Biology 120: 1374–1391.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Melanohalea

nejčastější synonyma:Melanelia exasperata

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 50, z toho ověřených 48. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024