Melanohalea elegantula (Zahlbr.) O. Blanco & al.

terčovka vzhledná

Terčovka vzhledná je izidiozním epifytickým lišejníkem, velmi podobným běžnější terčovce Melanelixia glabratula, od níž ji lze nejspolehlivěji odlišit negativní reakcí dřeně s chlórem (C-). Roste na borce řady druhů listnatých stromů např. buku, jasanu, babyky a dubů. Většinou ji najdeme na volně stojících starých stromech ve stromořadích, parcích, sadech apod., a to od nížin až do horského stupně. V Evropě je široce rozšířená na většině kontinentu s výjimkou boreálních oblastí. Z České republiky existuje několik málo desítek recentních nálezů roztroušených v nižších a středních polohách většiny území. Bude patrně hojnější, ale částečně přehlížená.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Melanohalea

nejčastější synonyma:Melanelia elegantula

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 44, z toho ověřených 33. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024