Melanohalea laciniatula (Flagey ex H. Olivier) O. Blanco & al.

terčovka dřípatá

Terčovka dřípatá, jak už české i odborné druhové jméno napovídá, se od ostatních terčovek rodu Melanohalea liší přítomností četných lalůčků na povrchu stélky. Záměna připadá v úvahu s druhem M. exasperatula, jejíž zploštělé izídie mohou drobné lalůčky někdy připomínat.

Jedná se převážně o horský mediteránní druh rostoucí na hladké borce starých listnatých stromů v otevřených vlhkých lesích. Roste ale také ve vlhkých oblastech západní a střední Evropy, a to i v nižších polohách, často na solitérních listnatých stromech (např. jasanech a javorech) v alejích. Podle historických údajů se na našem území vyskytovala roztroušeně v horách, avšak recentně je známa pouze z ojedinělých nálezů ze Šumavy (Palice, nepubl.).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Melanohalea

nejčastější synonyma:Melanelia laciniatula

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 11, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024