Micarea herbarum M. Brand, Coppins, Sérus. & van den Boom

třpytka

Drobná a nenápadná třpytka z okruhu M. prasina nedávno popsaná z Nizozemí a Polska (van den Boom et al. 2017). Díky nezřetelné stélce, tmavým plodnicím a pyknidám, které jsou přisedlé, připomíná drobné formy od nepříbuzné M. denigrata. Fylogeneticky nejbližším příbuzným je však rovněž podobný, méně známý druh M. nowakii. Potenciálně záměny hrozí i za další taxony ze skupiny M. prasina, které mohou tvořit pigmentovaná apotécia (např. M. fallax či M. melanobola), a jejichž epixylická stélka bývá skrytá pod slizovitými povlaky řas. Od všech výše zmíněných druhů se liší absencí lišejníkových látek, celkově menším vzrůstem a rozdíly ve sporách či mesokonidiích.

Jedná se o pionýrský druh rostoucí na tlejícím dřevě (většina údajů), rostlinných zbytcích a půdě, často pokryté koloniemi nesymbiotických zelených řas. Pravděpodobně bude široce rozšířeným a přehlíženým lišejníkem. Z ČR byla poprvé publikována teprve nedávno z Křivoklátska (Vondrák et al. 2022) a zatím je známa jen z hrstky dalších lokalit.

Literatura: van den Boom P. P. G., Brand A. M., Coppins B. J. & Sérusiaux E. (2017): Two new species in the Micarea prasina group from Western Europe. – Lichenologist 49: 13–25. Vondrák J., Svoboda S., Malíček J., Palice Z., Kocourková J., Knudsen K., Mayrhofer H., Thüs H., Schultz M., Košnar J. & Hofmeister J. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024