Micarea hedlundii Coppins

třpytka Hedlundova

Relativně vzácný epixylický druh, u nás známý pouze v charakteristickém anamorfním stadiu (růžově ojíněné stopkaté pyknidy). Roste obvykle na silně zetlelém dřevě pařezů, pahýlů i ležících kmenů v humidních a stinných lesích. Typicky se vyskytuje v asociaci s jinými zástupci agregátu Micarea prasina (nejčastěji M. prasina s. str. či M. flavoleprosa) a s mechem Tetraphis pellucida na téměř rozpadlém dřevu po působení tzv. celulózovorních hub (tzv. hnědá hniloba). Na stabilně vlhkých mikrostanovištích může tento lišejník výjimečně přecházet i na tlející kůru bází jehličnanů. Optimální podmínky nachází v pralesovitých porostech horských poloh nebo v lesnatých inverzních roklích. Z České republiky je známý ze Šumavy, Novohradských hor, Beskyd a Českého Švýcarska.

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 29, z toho ověřených 29. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024