Micarea globulosella (Nyl.) Coppins

třpytka

Význačný boreální epifytický a epixylický lišejník. V České republice se jedná o typický druh horských lesů, jakými jsou klimaxové smrčiny, horské smíšené lesy a bučiny. Obvyklým substrátem jsou bazální partie smrků a buků na místech s déle trvající sněhovou pokrývkou, kde může vytvářet extenzivní povlaky. Nezřídka se jedná i o relativně mladé a odumírající či již odumřelé stromy a pahýly. Výjimečný je pak výskyt v reliktních borech na hadcovém substrátu. Často se vyskytuje pouze v pyknidiálním stádiu bez apotécií. V naší republice byl zatím zaznamenán v některých pohraničních pohořích a v oblasti Želivky.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 51, z toho ověřených 50. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024