Micarea flavoleprosa Launis, Malíček & Sérus.

třpytka

Sorediózní zástupce skupiny M. prasina, nedávno popsaný i na základě materiálu sebraného z České republiky v Hrubém Jeseníku (holotyp) a na Šumavě (část paratypového materiálu). V ČR byl rozpoznán a publikován již dříve z Žofínského pralesa jako potenciálně nepopsaný taxon blízký M. prasina (Malíček & Palice 2013). Jedná se o lišejník známý doposud ze západní a střední Evropy ze silně zetlelého dřeva ve vlhkých lesích. Dle dosavadních znalostí preferuje staré lesní porosty a v ČR patří k vzácnějším lišejníkům. Jeho identifikace je obtížná a snadno může být zaměněn za některé další zástupce rodu. K ověření údajů je vhodné využití molekulárních me­tod.

Literatura: Launis A., Malíček J., Svensson M., Tsurykau A., Sérusiaux E. & Myllys L. (2019): Sharpening species boundaries in the Micarea prasina group, with a new circumscription of the type species M. prasina. – Mycologia 111: 574–592. Malíček J. & Palice Z. (2013): Lichens of the virgin forest reserve Žofínský prales (Czech Republic) and surrounding woodlands. – Herzogia 26: 253–292.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 18, z toho ověřených 18. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024