Micarea fallax Launis & Myllys

třpytka

Teprve nedávno popsaný druh ze skupiny Micarea prasina, jehož rozšíření u nás není zatím dobře zmapované. Vzhledově připomíná spíše zástupce skupiny M. micrococca, ale na rozdíl od nich produkuje mikareovou kyselinu. Jako široce rozšířený druh s poměrně širokou substrátovou ekologií (roste často jak na dřevu, tak i na kůře) u nás zřejmě patří k běžným zástupcům rodu. Podstatná část nálezů z ČR pochází z řezné plochy pařezů jehličnanů v hospodářských lesích, kde může být snadno zaměněn za další nenápadný lišejník s velmi podobnou ekologií, M. pusilla.

Literatura: Launis A., Malíček J., Svensson M., Tsurykau A., Sérusiaux E. & Myllys L. (2019): Sharpening species boundaries in the Micarea prasina group, with a new circumscription of the type species M. prasina. – Mycologia 111: 574–592.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 60, z toho ověřených 58. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024