Micarea erratica (Körb.) Hertel, Rambold & Pietschm.

třpytka divoká

Charakteristický pionýrský lišejník na malých či recentně obnažených silikátových kamenech. Toleruje i vyšší obsah železa v hornině a vzácně může přecházet i na jiné substráty, např. volně ležící, pomalu tlející dřevo na zemi. Často se vyskytuje na antropogenních a poloantropogenních lokalitách (typicky navezené kameny v kolejištích či na březích cest), ale vzácný není ani na přirozených stanovištích, jakými mohou být např. prosvětlené lesy na kamenitých svazích. Jedná se o široce rozšířený, avšak roztroušeně se vyskytující druh.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Micarea

nejčastější synonyma:Leimonis erratica

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 35, z toho ověřených 27. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024