Micarea elachista (Körb.) Coppins & R. Sant.

třpytka nazelenalá

Typický boreální lišejník rostoucí především v lesích s reliktním výskytem borovice. Bohaté populace tohoto druhu jsou známé např. v údolních rašelinných borech v oblasti Teplé Vltavy na Šumavě. Roste na stojícím dřevu pahýlů a kyselé kůře, často mladších stromů, na relativně osluněných místech. V České republice se vyskytuje ve středních a podhorských polohách. Kromě borovice byl u nás a na sousedním Slovensku zaznamenán také na dřevu dubu a kůře modřínu. V České republice existují recentní údaje pouze ze Šumavy a Třeboňska (Czarnota 2007, Peksa et al. 2007). Údaj z Kokořínska (Peksa et al. 2007) je mylný.

Literatura: Czarnota P. (2007): The lichen genus Micarea (Lecanorales) Ascomycota) in Poland. – Polish Botanical Studies 23: 1–199. Peksa O. et al. (2007): Lišejníky zaznamenané během 19. podzimních bryologicko-lichenologických dnů na Kokořínsku. – Bryonora 39: 12–20.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 19, z toho ověřených 17. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024