Micarea denigrata (Fr.) Hedl.

třpytka odbarvená

Ubikvistický druh lišejníku, rostoucí většinou na více osluněných antropogenních stanovištích jako jeden z pionýrů na opracovaném tvrdém dřevu (ploty, zábradlí, mostky apod.), kde může např. ve společnosti druhu Trapeliopsis flexuosa tvořit jednu z dominant. Roste také v pralesovitých (světliny) a hospodářských (paseky) lesích na tvrdém dřevu pahýlů a pařezů. Vzácněji se může objevovat také na kůře stromů a výjimečně také na čerstvě obnažených silikátových kamenech a na zemi. Na posledně zmíněném substrátu je zaměnitelný za druh M. confusa a odlišitelný prakticky jen konidiemi. Třpytka odbarvená je široce rozšířená prakticky po celém území ČR, od nížin do hor. Je odolná vůči znečistění a toleruje i mírnou eutrofizaci prostředí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 362, z toho ověřených 300. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024