Micarea deminuta Coppins

třpytka nepatrná

Nenápadný, zřejmě částečně přehlížený mikrolišejník rostoucí obvykle na pomalu tlejícím, vlhkém dřevu v humidních lesnatých oblastech. Ze severočeské pískovcové oblasti existují také saxikolní nálezy. Záznamy z ČR pocházejí z vlhkých roklí, vrchovišť a stinných lesů na Šumavě, v Krkonoších, Jizerských a Lužických horách v Českém Švýcarsku a Českém lese.

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 17, z toho ověřených 16. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024