Micarea czarnotae Launis, van den Boom, Sérus. & Myllys

třpytka Czarnotova

Drobný mikrolišejník z taxonomicky obtížné skupiny M. micrococca, který se vyznačuje bílými až šedými apotécii a tmavší stélkou. Tento recentně popsaný druh roste na dřevě i borce jehličnatých i listnatých stromů. Zatím je známý pouze z několika evropských zemí. Množství zatím nepublikovaných, molekulárně ověřených sběrů z našeho území naznačuje, že se jedná o běžný lesní lišejník.

Literatura: Launis A., Pykälä, J., Boom Van den P., Sérusiaux E. & Myllys L. (2019): Four new epiphytic species in the Micarea prasina group from Europe. – Lichenologist 51: 7–25.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 9. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024