Micarea leprosula (Th. Fr.) Coppins & A. Fletcher

třpytka prachovitá

Většinou sterilní lišejník, porůstající mechorosty a humus na skalních substrátech, vzdáleně připomínající prášenky ze skupiny Lepraria neglecta. Někdy je doprovázen svým příbuzným druhem Micarea lignaria. Nejčastěji se vyskytuje v našich pohraničních horách, kde ho typicky objevíme ve vlhkých kamenných sutích a na balvanitých svazích v horských karech. Sestupuje ale i do nižších poloh; lokálně častý je např. na vulkanitech v některých sutích Českého středohoří, Lužických hor a na Ralsku.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Micarea


ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 24, z toho ověřených 21. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023