Micarea leprosula (Th. Fr.) Coppins & A. Fletcher

třpytka prachovitá

Většinou sterilní lišejník, porůstající mechorosty a humus na skalních substrátech, vzdáleně připomínající prášenky ze skupiny Lepraria neglecta. Někdy je doprovázen svým příbuzným druhem Micarea lignaria. Nejčastěji se vyskytuje v našich pohraničních horách, kde ho typicky objevíme ve vlhkých kamenných sutích a na balvanitých svazích v horských karech. Sestupuje ale i do nižších poloh; lokálně častý je např. na vulkanitech v některých sutích Českého středohoří, Lužických hor a na Ralsku.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 25, z toho ověřených 22. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024