Micarea lignaria (Ach.) Hedl.

třpytka dřevní

Roztroušeně se vyskytující, lokálně hojný druh zejména v horských oblastech. Podobně jako jiné druhy rodu má i tento zástupce poměrně širokou ekologickou amplitudu. Latinský druhový název je však mírně zavádějící, protože výskyt na dřevu je (alespoň v našich podmínkách) mnohem méně častý nežli např. výskyty na skalních substrátech, kde obvykle porůstá odumírající mechorosty a humus. Lišejník je hojný zejména v horských oblastech, kde se přednostně vyskytuje na vlhkých skalnatých stanovištích, obvykle v blízkosti vodních toků či ve vlhkých karech. V nižších polohách roste zejména v inverzních polohách pískovcových skalních měst, ale také ve vlhkých balvanitých sutích, např. ve společnosti příbuzného druhu M. leprosula.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Micarea

nejčastější synonyma:Micarea ternaria
ohrožení:LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 267, z toho ověřených 88. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2022