Micarea lithinella (Nyl.) Hedl.

třpytka kamenná

Jeden z nejhojnějších saxikolních zástupců rodu u nás. Jako pionýrský druh porůstá obvykle malé, volně na zemi ležící a polozanořené drobné kyselé kameny, nejčastěji v lesích, ale i v parcích a kulturní krajině. Na oblázcích v říčních nánosech může porůstat také jejich zastíněné převislé části. Tento druh je schopen přecházet také na dřevo, exponované kořeny a kůru stromů, obvykle na místech impregnovaných minerálními částicemi, jako jsou např. vývraty, báze stromů na březích vodních toku apod. Lišejník je u nás široce rozšířen od nížin až do hor.

Literatura: Palice Z. (1997): Micarea lithinella (Nyl.) Hedl. – přehlížený druh lichenoflóry České republiky. – Bryonora 19: 9–14.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 93, z toho ověřených 87. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024