Micarea marginata Coppins & Muhr

třpytka

Vzácný lišejník na minerálně bohatých, vlhkých silikátech v horských oblastech, zřejmě na mikrostanovištích s déle trvající sněhovou pokrývkou. Porůstá většinou polostinné převislé plochy skalek, ale na chráněných místech může porůstat i horizontální plochy nízko položených kamenů ve vlhku. V České republice byl zaznamenán v Krkonoších, Jeseníkách a na Šumavě.

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024