Micarea melaena (Nyl.) Hedl.

třpytka černá

Roztroušeně se vyskytující lišejník vlhkých jehličnatých lesů, nejčastěji borových a smrkových, vzácněji pak i humidních listnatých porostů. Má poměrně širokou substrátovou ekologii. Obvyklými substráty jsou vlhké tlející dřevo a kůra na bázích stromů s kyselou borkou, obvykle jehličnanů a zvláště pak borovic. Často také porůstá mechorosty a vlhký detritus. Vzácněji roste i na skalách, např. v pískovcových skalních městech. V ČR se jedná pouze o lokálně hojný druh. Vyskytuje se ve většině našich pohořích, v nižších polohách ho najdeme nejčastěji v pískovcových skalních městech.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Micarea


ohrožení:LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 112, z toho ověřených 107. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023